Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1285
Nhan đề: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH SX&TM Toàn Gia Phú
Từ khoá: Chi phí sản xuất;Công ty Toàn Gia Phú;Đề cương chi tiết
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1285
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.