Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1291
Nhan đề: Xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại khách sạn Thanh Bình
Từ khoá: Kết quả kinh doanh;Khách sạn Thanh Bình
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1291
Bộ sưu tập:15. Kế toán khách sạn - nhà hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-189-Xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại khách sạn Thanh Bình.pdf506.52 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.