Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1298
Nhan đề: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của khách sạn SUNRIVER
Từ khoá: Kế toán bán hàng;Khách sạn SUNRIVER
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1298
Bộ sưu tập:15. Kế toán khách sạn - nhà hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-196-Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của khách sạn SUNRIVER.pdf1.08 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.