Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1309
Nhan đề: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Đại Ngọc Thành
Từ khoá: Kế toán nguyên vật liệu;Đề cương chi tiết;Công ty Đại Ngọc Thành
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1309
Bộ sưu tập:15. Kế toán khách sạn - nhà hàngKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.