Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1316
Nhan đề: Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại Công ty TNHH Thanh Phú
Từ khoá: Kế toán bán hàng;Công ty Thanh Phú
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1316
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-214-Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng” tại Công ty TNHH Thanh Phú.pdf1.16 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.