Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1320
Nhan đề: Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại công ty TNHH ĐTXD và dịch vụ thương mại Minh Hòa
Từ khoá: Kế toán bán hàng;Công ty Minh Hòa
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1320
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.