Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1324
Nhan đề: Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại Trung tâm kinh doanh tổng hợp Fococev
Từ khoá: Kế toán bán hàng;Trung tâm kinh doanh tổng hợp Fococev
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1324
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-218-Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại Trung tâm kinh doanh tổng hợp Fococev.pdf602.27 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.