Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1338
Nhan đề: Ebook Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 2
Tác giả: Lương, Đức Cường
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Tài chính
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1338
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-NH-013-Ebook Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phần 2.pdf9.48 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.