Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1361
Nhan đề: Anh văn chuyên ngành kế toán
Từ khoá: Tiếng anh;Kế toán;Accounting
Năm xuất bản: 2007
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1361
Bộ sưu tập:Ngoại Ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TK-189-Anh van chuyen nganh ke toan.pdf2.66 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.