Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1373
Nhan đề: Giáo trình quản trị khinh doanh bảo hiểm
Tác giả: Nguyễn, Văn Định
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội;Giáo trình
Năm xuất bản: 2003
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1373
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-NH-020-Giáo trình quản trị khinh doanh bảo hiểm.pdf16.77 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.