Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1374
Nhan đề: Bài giảng chuyên đề Ngân hàng thương mại
Tác giả: Trần, Hoàng Ngân
Từ khoá: Ngân hàng thương mại;Bài giảng
Năm xuất bản: 2004
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1374
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-NH-019-Bài giảng chuyên đề Ngân hàng thương mại.pdf574.34 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.