Kế toán - Kiểm toán : [93] Trang chủ Bộ sưu tập

Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 20 của 93
 Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2008Giáo trình kế toán quản trị phần 2Nguyễn, Ngọc Quang
2008Kế toán doanh nghiệp xây lắp phần 2Võ, Văn Nhị
2008Kế toán doanh nghiệp xây lắp phần 1Võ, Văn Nhị
2005Giáo trình kiểm toánTrần, Long
2007Giáo trình kế toán kinh doanh xuất nhập khẩuNguyễn, Thị Lợi
2006261 sơ đồ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa phần 2Hà, Thị Ngọc Hà; Mai, Thị Hoàng Minh; Lê, Thị Tuyết Nhung
2006261 sơ đồ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa phần 1Hà, Thị Ngọc Hà; Mai, Thị Hoàng Minh; Lê, Thị Tuyết Nhung
2006Kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiPhan, Đức Dũng
2010Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp phần 2Nguyễn, Thị Minh Thọ; Đặng, Thị Diệu
2008Giáo trình kế toán quản trị phần 1Nguyễn, Ngọc Quang
2007Giáo trình nguyên lý kế toán-
2005Lý thuyết kiểm toán phần 2-
2005Lý thuyết kiểm toán phần 1Nguyễn, Quang Quynh
2009Giáo trình lý thuyết kiểm toán phần 2Nguyễn, Viết Lợi; Đậu, Ngọc Châu
2009Giáo trình lý thuyết kiểm toán phần 1Nguyễn, Viết Lợi; Đậu, Ngọc Châu
2006Giáo trình kế toán công tyNguyễn, Thị Đông
2009Giáo trình kế toán doanh nghiệp dịch vụ phần 2Lê, Thị Thanh Hải
2009Giáo trình kế toán doanh nghiệp dịch vụ phần 1Lê, Thị Thanh Hải
2009Giáo trình kế toán ngân hàng thương mạiNguyễn, Võ Ngoạn
2007Kế toán công ty chứng khoánNgô, Thế Chi
Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 20 của 93
 Trang sau >