Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1391
Nhan đề: Giáo trình kế toán doanh nghiệp 1
Từ khoá: Kế toán;Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Nông Nghiệp
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1391
Bộ sưu tập:Kế toán - Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TK 037 Giao trinh ke toan doanh nghiep 1.pdf1.47 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.