Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1397
Nhan đề: Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp
Tác giả: nghiêm, Văn Lợi
Từ khoá: Kế toán;Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Tài chính
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1397
Bộ sưu tập:Kế toán - Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TK 031 Giao trinh ke toan hanh chinh su nghiep.pdf16.78 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.