Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1400
Nhan đề: Phân tích hoạt động kinh doanh
Tác giả: Trương, Bá Chi
Trần, Đình Khôi Nguyên
Từ khoá: Phân tích hoạt động kinh doanh;Kinh doanh
Năm xuất bản: 2010
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1400
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TK 067 Giao trinh phan tich hoat dong kinh doanh.pdf1.22 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.