Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1402
Nhan đề: Phân tích hoạt động kinh doanh
Tác giả: Phạm, Văn Dược
Trần, Phước
Từ khoá: Phân tích hoạt động kinh doanh;Kinh doanh
Năm xuất bản: 2010
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1402
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TK-221-Phan tich hoat dong kinh doanh.pdf54.89 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.