Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1403
Nhan đề: Giáo trình văn hóa kinh doanh
Tác giả: Dương, Thị Liễu
Từ khoá: Văn hóa kinh doanh
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1403
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TK-012-Giao trinh van hoa kinh doanh.pdf3.46 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.