Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1427
Nhan đề: Lập Kế Hoạch Khuyến Mãi Tại Siêu Thị Coopmart Đà Nẵng
Từ khoá: Kế hoạch khuyến mại;Siêu Thị Coopmart Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1427
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-291-Lập Kế Hoạch Khuyến Mãi Tại Siêu Thị Coopmart Đà Nẵng.pdf1.17 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.