Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1435
Nhan đề: Đánh giá hoạt động quản trị kênh phân phối săm lốp ô tô tại Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng
Từ khoá: Quản trị kênh phân phối;Đề cương chi tiết
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1435
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mạiKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.