Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1447
Nhan đề: Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Từ khoá: Kế toán;Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Tài chính
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1447
Bộ sưu tập:Kế toán - Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TK 029 He thong ke toan hanh chinh su nghiep.pdf12.86 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.