Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1498
Nhan đề: Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh
Tác giả: Trương, Bá Thanh
Trần, Đình Khôi Nguyên
Từ khoá: Kinh doanh;Phân tích hoạt động kinh doanh
Năm xuất bản: 2007
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1498
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TK 068 Giao trinh phan tich hoat dong kinh doanh.pdf1.22 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.