Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1549
Nhan đề: Phân tích hoạt động kinh doanh
Tác giả: Trịnh, Văn Sơn
Đào, Văn phi
Từ khoá: Kinh doanh;Phân tích hoạt động kinh doanh
Năm xuất bản: 2006
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1549
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TK 066 Phan tich hoat dong kinh doanh.pdf836.29 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.