Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/163
Nhan đề: Hoạt động quản trị kênh phân phối sản phẩm tại công ty TNHH Kỹ Thuật OZASIA 21
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp;Quản trị kênh phân phối
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/163
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Hoạt động quản trị kênh phân phối sản phẩm tại công ty TNHH Kỹ Thuật OZASIA 21.pdf450.6 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.