Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1662
Nhan đề: Giáo trình tài chính doanh nghiệp thương mại
Tác giả: Nguyễn, Đình Kiệm
Bạch, Đức Hiển
Từ khoá: Giáo trình;Tài chính
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Tài chính
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1662
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-NH-048-Giáo trình tài chính doanh nghiệp thương mại.pdf45.16 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.