Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1676
Nhan đề: Tài chính doanh nghiệp
Tác giả: Lưu, Thị Hương
Vũ, Huy Hào
Từ khoá: Tài chính;Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1676
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-NH-056-Tài chính doanh nghiệp.pdf18.48 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.