Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/169
Nhan đề: Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng
Từ khoá: Marketing thương mại;Quản trị bán hàng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/169
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng.pdf416.61 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.