Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 586

Tổng lượt truy cập theo tháng

September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019 March 2019
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 2 1 6 3 5 1 3

Tải tập tin

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng.pdf 182

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 459
Hoa Kỳ 56
Đức 10
Pháp 7
Tây Ban Nha 6
Trung Quốc 4
Ma-lay-xi-a 4
Chi-lê 2
Ý 2
Ca-na-đa 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 442
Scottsdale 9
Ann Arbor 8
Ho Chi Minh City 8
Mountain View 6
Houston 4
Bakersfield 3
Chicago 3
Clarks Summit 3
Philadelphia 3