Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 564

Tổng lượt truy cập theo tháng

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 2 0 4 4 10 0 2

Tải tập tin

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng.pdf 174

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 453
Hoa Kỳ 47
Đức 9
Pháp 7
Tây Ban Nha 6
Trung Quốc 4
Ma-lay-xi-a 4
Chi-lê 2
Ý 2
Ca-na-đa 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 436
Scottsdale 9
Ho Chi Minh City 8
Ann Arbor 7
Mountain View 6
Houston 4
Bakersfield 3
Chicago 3
Clarks Summit 3
Wilmington 3