Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 570

Tổng lượt truy cập theo tháng

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 10 0 2 1 2 1 2

Tải tập tin

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng.pdf 177

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 455
Hoa Kỳ 49
Đức 9
Pháp 7
Tây Ban Nha 6
Trung Quốc 4
Ma-lay-xi-a 4
Chi-lê 2
Ý 2
Ca-na-đa 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 438
Scottsdale 9
Ho Chi Minh City 8
Ann Arbor 7
Mountain View 6
Houston 4
Bakersfield 3
Chicago 3
Clarks Summit 3
Wilmington 3