Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 611

Tổng lượt truy cập theo tháng

December 2018 January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 3 5 1 9 12 5 2

Tải tập tin

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng.pdf 199

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 472
Hoa Kỳ 61
Đức 11
Trung Quốc 7
Pháp 7
Tây Ban Nha 6
Ma-lay-xi-a 4
Ca-na-đa 2
Chi-lê 2
Ý 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 454
Mountain View 10
Scottsdale 9
Ann Arbor 8
Ho Chi Minh City 8
Houston 4
Bakersfield 3
Chicago 3
Clarks Summit 3
Fremont 3