Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 544

Tổng lượt truy cập theo tháng

September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 8 8 15 2 2 0 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng.pdf 148

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 442
Hoa Kỳ 40
Đức 9
Pháp 7
Tây Ban Nha 6
Trung Quốc 4
Ma-lay-xi-a 4
Ý 2
Ca-na-đa 1
Bờ Biển Ngà 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 427
Scottsdale 9
Ho Chi Minh City 7
Ann Arbor 5
Mountain View 5
Bakersfield 3
Chicago 3
Clarks Summit 3
Wilmington 3
Can Tho 2