Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 719

Tổng lượt truy cập theo tháng

July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019 January 2020
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 64 7 2 7 8 13 6

Tải tập tin

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng.pdf 219

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 473
Hoa Kỳ 92
Đức 13
Trung Quốc 9
Pháp 7
Tây Ban Nha 6
Ma-lay-xi-a 4
Ca-na-đa 3
Nhật Bản 3
Chi-lê 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 454
Philadelphia 21
Fremont 11
Mountain View 10
Ho Chi Minh City 9
Scottsdale 9
Ann Arbor 8
Houston 4
Bakersfield 3
Chicago 3