Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 508

Tổng lượt truy cập theo tháng

February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 7 14 6 10 16 8 7

Tải tập tin

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng.pdf 145

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 435
Hoa Kỳ 31
Đức 8
Pháp 5
Tây Ban Nha 4
Ma-lay-xi-a 3
Trung Quốc 2
Ca-na-đa 1
Bờ Biển Ngà 1
Chi-lê 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 421
Scottsdale 9
Ho Chi Minh City 7
Mountain View 5
Bakersfield 3
Wilmington 3
Ann Arbor 2
Can Tho 2
Clarks Summit 2
Denver 2