Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 561

Tổng lượt truy cập theo tháng

November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 15 2 2 0 4 4 9

Tải tập tin

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng.pdf 174

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 451
Hoa Kỳ 47
Đức 9
Pháp 7
Tây Ban Nha 6
Trung Quốc 4
Ma-lay-xi-a 4
Ý 2
Ca-na-đa 1
Bờ Biển Ngà 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 434
Scottsdale 9
Ho Chi Minh City 8
Ann Arbor 7
Mountain View 6
Houston 4
Bakersfield 3
Chicago 3
Clarks Summit 3
Wilmington 3