Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 542

Tổng lượt truy cập theo tháng

June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 16 8 8 8 8 15 2

Tải tập tin

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng.pdf 148

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 440
Hoa Kỳ 40
Đức 9
Pháp 7
Tây Ban Nha 6
Trung Quốc 4
Ma-lay-xi-a 4
Ý 2
Ca-na-đa 1
Bờ Biển Ngà 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 425
Scottsdale 9
Ho Chi Minh City 7
Ann Arbor 5
Mountain View 5
Bakersfield 3
Chicago 3
Clarks Summit 3
Wilmington 3
Can Tho 2