Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 491

Tổng lượt truy cập theo tháng

December 2016 January 2017 February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 11 6 7 14 6 10 14

Tải tập tin

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng.pdf 143

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 424
Hoa Kỳ 27
Đức 8
Pháp 5
Tây Ban Nha 4
Ma-lay-xi-a 3
Trung Quốc 2
Bờ Biển Ngà 1
Chi-lê 1
EU 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 411
Scottsdale 8
Ho Chi Minh City 6
Mountain View 4
Bakersfield 3
Wilmington 3
Ann Arbor 2
Can Tho 2
Clarks Summit 2
Denver 2