Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 525

Tổng lượt truy cập theo tháng

April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 6 10 16 8 8 8 8

Tải tập tin

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng.pdf 146

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 436
Hoa Kỳ 38
Đức 9
Pháp 5
Tây Ban Nha 4
Trung Quốc 3
Ma-lay-xi-a 3
Ca-na-đa 1
Bờ Biển Ngà 1
Chi-lê 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 422
Scottsdale 9
Ho Chi Minh City 7
Mountain View 5
Ann Arbor 3
Bakersfield 3
Chicago 3
Clarks Summit 3
Wilmington 3
Can Tho 2