Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 567

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng 4 4 10 0 2 1 2

Tải tập tin

Lượt truy cập
Quản trị lực lượng bán hàng của DNTN Thuận Hoàng.pdf 176

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 454
Hoa Kỳ 49
Đức 9
Pháp 7
Tây Ban Nha 6
Trung Quốc 4
Ma-lay-xi-a 4
Chi-lê 2
Ý 2
Ca-na-đa 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 437
Scottsdale 9
Ho Chi Minh City 8
Ann Arbor 7
Mountain View 6
Houston 4
Bakersfield 3
Chicago 3
Clarks Summit 3
Wilmington 3