Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1694
Nhan đề: Tài chính - Tiền tệ
Tác giả: Trần, Ái Kết
Từ khoá: Tài chính;Tiền tệ
Năm xuất bản: 2007
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1694
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-NH-024-Tài chính - Tiền tệ.pdf2.52 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.