Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1705
Nhan đề: Thị trường tài chính và các chế định tài chính trung gian
Tác giả: Lê, Văn Tề
Huỳnh, Thị Hương Thảo
Từ khoá: Thị trương tài chính;Tài chính
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Phương Đông
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1705
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-NH-057-Thị trường tài chính và các chế định tài chính trung gian.pdf72.78 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.