Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/172
Nhan đề: Chính sách sản phẩm tại khách sạn Atlantic
Từ khoá: Du lịch;Khách sạn
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/172
Bộ sưu tập:05. Quản trị kinh doanh du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Chính sách sản phẩm tại khách sạn Atlantic.pdf560.72 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.