Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1725
Nhan đề: Giáo trình Tiền tệ ngân hàng
Tác giả: Nguyễn, Minh Kiều
Từ khoá: Giáo trình;Ngân hàng
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1725
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-NH-079-Giáo trình Tiền tệ ngân hàng.pdf17.13 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.