Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1726
Nhan đề: Bài giảng chuyên đề môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Tác giả: Trần, Hoàng Ngân
Từ khoá: Bài giảng;Ngân hàng
Năm xuất bản: 2005
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1726
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-NH-077-Bài giảng chuyên đề môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại.pdf574.34 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.