Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/174
Nhan đề: Chính sách xúc tiến tại nhà hàng trực thuộc khách sạn Golden Sand Hội An
Từ khoá: Nhà hàng;Khách sạn
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/174
Bộ sưu tập:05. Quản trị kinh doanh du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Chính sách xúc tiến tại nhà hàng trực thuộc khách sạn Golden Sand Hội An.pdf562.57 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.