Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1758
Nhan đề: Giào trình lý thuyết tài chính tiền tệ
Tác giả: Phan, Thị Cúc
Đoàn, Văn Huy
Từ khoá: Giáo trình;Tài chính;Tiền tệ
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1758
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-NH-060-Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ.pdf29.49 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.