Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1783
Nhan đề: Giáo trình toán ứng dụng trong tin học
Tác giả: Bùi, Minh Trí
Từ khoá: Tin học
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Giáo dục
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1783
Bộ sưu tập:Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
CB-045-Giáo trình toán ứng dụng trong tin học.pdf5.01 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.