Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1788
Nhan đề: Ebook Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam: Phần 1
Tác giả: Đinh, Văn Ân
Từ khoá: Thị trường;Bất động sản
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1788
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-NH-047-Ebook Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam Phần 1.pdf13.53 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.