Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/179
Nhan đề: Công tác khai thác khách nội địa tại nhà hàng trực thuộc khách sạn Golden Sea
Từ khoá: Kinh doanh du lịch;Khách sạn;Nhà hàng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/179
Bộ sưu tập:05. Quản trị kinh doanh du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Công tác khai thác khách nội địa tại nhà hàng trực thuộc khách sạn Golden Sea.pdf625.04 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.