Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1797
Nhan đề: Kinh doanh chứng khoán
Tác giả: Nguyễn, Thị Mùi
Từ khoá: Kinh doanh;Chứng khoán
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Tài chính
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1797
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng
Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-NH-031-Kinh doanh chứng khoán.pdf4.32 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.