Skip navigation
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/18
Nhan đề: Kế toán tập đoàn
Tác giả: Nguyễn Hương, Giang
Năm xuất bản: 2005
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/18
Bộ sưu tập: 1. Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BUOI 6 - TIN HOC CO BAN.docx13.87 kBMicrosoft Word XMLXem/Mở
Hiển thị đầy đủ biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.