Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1801
Nhan đề: Ebook: Đắc nhân tâm
Tác giả: Carnegie, Dale
Từ khoá: Đắc nhân tâm;Kỹ năng mềm
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1801
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-025-Ebook. Đắc nhân tâm.pdf20.44 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.