Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1816
Nhan đề: Tiêu chuẩn về nghề du lịch Việt Nam: Nghề hướng dẫn du lịch
Tác giả: Tổng cục du lịch Việt Nam
Từ khoá: Du lịch;Tiêu chuẩn
Năm xuất bản: 2013
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1816
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-050-nghe huong dan du lich.pdf4.04 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.