Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/182
Nhan đề: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NHÀ HÀNG TRỰC THUỘC KHÁCH SẠN SAIGONTOURANE
Từ khoá: Quản trị chất lượng;Khách sạn;Nhà hàng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/182
Bộ sưu tập:05. Quản trị kinh doanh du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI KHÁCH SẠN SAIGONTOURANE.pdf1.03 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.