Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1824
Nhan đề: Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch: Phần 1
Tác giả: Phạm, Đình Thọ
Từ khoá: Du lịch;Chất lượng
Năm xuất bản: 2008
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1824
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-031-Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch. Phần 1.pdf786.04 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.