Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1842
Nhan đề: Kinh tế lượng phần 2
Tác giả: Bùi, Minh Trí
Từ khoá: Kinh tế học;Kinh tế lượng
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1842
Bộ sưu tập:Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KD 012 Kinh te luong phan 2.pdf2.03 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.