Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1845
Nhan đề: Non nước Ninh Thuận
Tác giả: Nguyễn, Đình Tư
Từ khoá: Non nước;Ninh Thuận
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Thanh niên
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1845
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-062-Non nuoc Ninh Thuan.pdf9.43 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.