Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1846
Nhan đề: Giáo trình Thị trường du lịch: Phần 2
Tác giả: Nguyễn, Văn Lưu
Từ khoá: Giáo trình;Du lịch
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1846
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-063-GT thi truong dl 2.pdf6.21 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.