Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1848
Nhan đề: Điều khiển học kinh tế phần 2
Tác giả: Bùi, Minh Trí
Từ khoá: Kinh tế học
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Giáo dục
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1848
Bộ sưu tập:Kinh tế - Quản lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KD 015 Dieu khien hoc kinh te phan 2.pdf2.47 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.