Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1851
Nhan đề: Ebook Non nước Việt Nam (sách hướng dẫn du lịch): Phần 1
Tác giả: Nguyễn, Đình Tư
Từ khoá: Non nước;Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1851
Bộ sưu tập:Văn hóa - Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
VH - DL-061-Ebook Non nuoc VN 1.pdf15.07 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.