Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1852
Nhan đề: Giáo trình kinh tế đầu tư
Tác giả: Nguyễn, Bạch Nguyệt
Từ, Quang Phương
Từ khoá: Kinh tế;Kinh tế đầu tư;Đầu tư
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1852
Bộ sưu tập:Kinh tế - Quản lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KD 016 Giao trinh kinh te dau tu.pdf15.96 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.