Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1853
Nhan đề: Giáo trình hành vi tổ chức
Tác giả: Bùi, Anh Tuấn
Phạm, Thúy Hương
Từ khoá: Hành vi tổ chức
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1853
Bộ sưu tập:Kinh tế - Quản lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KD 017 Giao trinh hanh vi to chuc.pdf10.41 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.